JOB

Monteringsarbete i renrum

 

Quartz Pro AB tillverkar kvartskristaller för telekomindustrin. Vi expanderar och söker nu 4-6 personer för olika monteringstempon under tillverkningsprocessen av kristaller. Tillverkningen sker i renrum med skyddskläder. 

Lämplig utbildning är gymnaiseutbildning. Helst bör du behärska det svenska språket för att förstå instruktioner. Däremot kan engelska accepteras för vissa tekniska termer. Du måste vara noggrann till sättet och ha vana att hantera små detaljer samt ha en bra syn. Det är en fördel om du är tekniskt intresserad. Skiftarbete kan förekomma. Tjänsterna avser i första hand perioden 1 Oktober 2015 - sista April 2016.

Skicka din ansökan till job@quartzpro.com och bifoga ditt CV samt ett personligt brev.
Vi svarar inte på några frågor via telefon.

Det är meriterande att ha tidigare erfarenhet av annat monteringsarbete.


 

Assembly work in clean room

 

Quartz Pro AB manufactures quartz crystals for the telecommunications industry. We are expanding and are now looking for 4-6 people for various mounting tempos during the production of crystals. Production is carried out in clean room wearing protective clothing.

 

Suitable education is “gymnaiseutbildning”. Preferably you should understand the Swedish language well to understand the instructions. However some english terms may be acceptable to understand. You personality must be careful and thorough and you should be accustomed to handle small details as well as have a good vision. It’s good if you have an interest in technical things. Shift work may occur. The services primarily concerns the period October 1, 2015 - to April in 2016.

 

Send your application to job@quartzpro.com and attach your CV and a cover letter.

Previous experience of assembly work is a merit.

We will not answer any questions by phone.


 
 
Currency

News

We are constantly expanding our offer for QCM sensors.

Check out our new types of QCM sensors. They will be marked as "NEW" icon.

We have very competitive pricing & most types in stock.

Let us know if there is a special coating or frequency you would like.